O NasFunkcjonalnościCennikArtykułyZasobyPanel Klienta
WYPRÓBUJ

Przygotowanie przez STKTK Sp. z o.o. wniosku o Eurogrant wraz ze studium wykonalności do realizacji w programie Horyzont 2020

Wartość projektu: 280 060,00 PLN
Kwota dofinansowania: 280 060,00 PLN

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE


Spółka STKTK Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. "NoSpoilers – nowoczesna kontrola zasobów"

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.
Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact ASI Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.


Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci Inteligentnego systemu inwentaryzacji barowej (STKTK) dedykowanego przedsiębiorstwom z branży HoReCa

Nr Projektu: POPW.01.01.02-28-0006/17
Wartość projektu: 941 100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 799 935,00 PLN

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek platformy STKTK. Poprzez wprowadzenie rozumiemy rozpowszechnianie
innowacyjnego rozwiązania, dotarcie do jak największej liczby użytkowników, zbudowanie rozpoznawalności produktu i
rozwiązania, zabezpieczenie prawne rozwiązania, rozwój platformy zgodnie z filozofią customer developement.