O NasFunkcjonalnościCennikArtykułyZasobyPanel Klienta
WYPRÓBUJ
Spółka STKTK Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „NoSpoilers – nowoczesna kontrola zasobów”.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi
80% tej kwoty.
Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact ASI Fund Sp.
z o.o. realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –
BRIdge Alfa.

Część
Fundusze Europejskie Polska Wschodnia logo
EU EFRR logo
Użyteczne Linki
Funkcjonalności
Kontakt
Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg
[email protected]
Wykonane w Polsce z ❤©2016-2020 nospoilers.ai